Startsiden

      

Noen ord og begrep i genealogien


Jomfru
eg Jungfru, 1) uberørt kvinne, som i "jomfru Maria
", 2)  en ung pike av fornem stand, inntil eneveldet 1660 brukt om ugift adelsdame, etter Christian Vs tid betegnelse for ung, borgerlig pike utenfor rangklassene, 3) i det 19. århundre kvinnelig hushjelp, ekspeditrise eller serveringsdame (nå foreldet, men bevart i husjomfru, koldjomfru).

Kognater
Kvinnelige etterkommere

 


     


Siste endring: 10-Sep-2007
Kontakt Webmaster dersom du finner feil eller mangler